La definició de fet (Definition of Done)

Article original al bloc Thinking-in-process de l'Àlex Ballarin.

 

Una visió superficial de Scrum pot donar a pensar que és una metodologia senzilla i desestructurada, pràcticament el mateix que mantenir una llista de tasques en una pissarra. És cert que Scrum és un marc de treball senzill, amb 4 events, 3 rols i 2 artefactes estàndard, però tot i així els projectes acostumen a sortir amb un grau alt de qualitat i d’uniformitat, tant a nivell tècnic com de documentació generada. No sembla contradictori? Un aspecte important a tenir en compte és la Definició de fet (Definition of Done).


Què és la Definició de fet?

La Definició de fet és un acord d’equip que conté totes les condicions que han de complir els ítems del Product Backlog que s’accepten al Sprint per considerar-los complets. Inclou els aspectes tècnics, de documentació, de proves i d’altres, de manera comuna per tot l’equip.


Cada equip crea i manté la seva pròpia Definició de fet, que acostuma a evolucionar i refinar-se tal i com l’equip va integrant, perfeccionant i automatitzant les seves pràctiques de desenvolupament. El moment habitual per revisar el cumpliment de la Definició de fet i refinar-la és la reunió de retrospectiva. Scrum no té auditories, és l’equip qui autogestiona la seva qualitat.


Quin és el valor de la Definició de fet?

El valor autèntic de la Definició de fet és el de garantir que la feina es realitza amb un nivell de qualitat uniforme, independentment del membre de l’equip que se’n faci càrrec. És l’equivalent a l’assegurament de la qualitat de la gestió de projectes tradicional.

La Definició de fet ha d’augmentar la seva exigència en tot moment d’acord a les possibilitats i capacitats de l’equip. No té sentit marcar definicions ambicioses que l’equip no pugui complir. El més important és la uniformitat i la regularitat.


Quin pot ser un exemple de Definició de fet?

Un exemple senzill i inventat pot ser el següent:

Cada història d’usuari feta ha de cumplir les següents condicions,

  1. Disseny de pantalles (wireframe) actualitzat a la wiki
  2. Test unitari Junit integrat al muntatge (Jenkins) i superats
  3. Peer-review de les proves funcionals superades
  4. Codi font documentat
  5. Wiki de disseny actualitzat
  6. Disseny explicat a la reunió tècnica setmanal

Com es pot comprovar, la senzillesa de Scrum no té relació amb la quantitat ni qualitat de les bones pràctiques de desenvolupament que un equip pugui realitzar.

 

Write a comment

Comments: 0