La guia de Scrum en 1 pagina

La guia de Scrum en 1 pàgina és un senzill poster (A4) que conté tots els elements bàsics per tenir Scrum (i altres pràctiques d'agile) reunits en una única pàgina.

 

Pot ser útil per aquells que no coneixen encara Scrum i volen una introducció ràpida, però com tot allò ràpid... incomplet! :-)

 

Write a comment

Comments: 0