El CodingDojo

El CodingDojo és una tècnica àgil consistent en aprendre dels altres mentre es codifica un problema, assegurant que tothom segueix el ritmoe i que el codi funciona. 

 

En aquest article de CodingDojo.org s'explica amb detall els requeriments, dinàmica i dos estils de CodingDojo, els PreparedKata i els RandoriKata.

Write a comment

Comments: 0