Articles sobre documentació àgil

En aquesta secció es contesten preguntes com ara:

  • Com fer una bona documentació de manera sistemàtica sense caure en el detall excessiu o en la burocràcia?
  • Qui ha de fer quin tipus de documentació?
  • En quins formats i suports?