Fonaments de Scrum

Dins d'aquesta secció trobaréu articles d'introducció a Scrum, que expliquen els events, artefactes i rols del framework.

 

Thu

08

Aug

2013

Nova Guia Scrum, edició juliol 2013

A finals de juliol va aparèixer la revisió de la guia oficial a Scrum en anglès, que actualitza la que es va publicar el 2011. Les guies s'aniran traduint progressivament a la web: http://www.scrumguides.org

 

Els canvis són poc significatius, bàsicament:

 1. Es reforça el concepte de necessitat de transparència als artefactes del projecte i del Sprint, com a base per a la comunicació i predictibilitat.
 2. La planificació del Sprint es considera un event formal, amb les mateixes dues parts de definició funcional (requeriments) i tècnica (definició del disseny i de les tasques).
 3. Es canvia el verb per la definició progressiva del Sprint de "grooming" a "defining". També s'identifica l'estat "Ready" com aquell que té un ítem del Backlog per passar a un Sprint.
 4. Es reforça igualment el concepte de "Timebox" com temps màxim recomanat per a les reunions del Sprint, tot i que s'explicita la possibilitat de superar aquest límit si "raonablemenet" no s'arriba a temps a l'objectiu de l'event.
 5. Les preguntes del Daily Scrum incorporen el concepte de la "meta del Sprint": Què vaig fer ahir / que faré avui que ajudi a l'equip a arribar a la meta? Quins impediments té l'equip per arribar a la meta?
 6. Durant la revisió del Sprint s'emfatitza la intenció d'identificar el valor de la feina feta o de la que queda pendent, sempre prenent com referència els objectius del projecte.

 

De moment la guia de Scrum en català no s'ha actualitzat i té la bandera d'Hungria!!! Ja us avisarem en quan estigui traduïda.

 

Bon estiu!

Scrum.cat

1 Comments

Mon

15

Apr

2013

La guia de Scrum en 1 pagina

La guia de Scrum en 1 pàgina és un senzill poster (A4) que conté tots els elements bàsics per tenir Scrum (i altres pràctiques d'agile) reunits en una única pàgina.

 

Pot ser útil per aquells que no coneixen encara Scrum i volen una introducció ràpida, però com tot allò ràpid... incomplet! :-)

 

0 Comments

Thu

04

Apr

2013

La definició de fet (Definition of Done)

Article original al bloc Thinking-in-process de l'Àlex Ballarin.

 

Una visió superficial de Scrum pot donar a pensar que és una metodologia senzilla i desestructurada, pràcticament el mateix que mantenir una llista de tasques en una pissarra. És cert que Scrum és un marc de treball senzill, amb 4 events, 3 rols i 2 artefactes estàndard, però tot i així els projectes acostumen a sortir amb un grau alt de qualitat i d’uniformitat, tant a nivell tècnic com de documentació generada. No sembla contradictori? Un aspecte important a tenir en compte és la Definició de fet (Definition of Done).


Què és la Definició de fet?

La Definició de fet és un acord d’equip que conté totes les condicions que han de complir els ítems del Product Backlog que s’accepten al Sprint per considerar-los complets. Inclou els aspectes tècnics, de documentació, de proves i d’altres, de manera comuna per tot l’equip.


Cada equip crea i manté la seva pròpia Definició de fet, que acostuma a evolucionar i refinar-se tal i com l’equip va integrant, perfeccionant i automatitzant les seves pràctiques de desenvolupament. El moment habitual per revisar el cumpliment de la Definició de fet i refinar-la és la reunió de retrospectiva. Scrum no té auditories, és l’equip qui autogestiona la seva qualitat.


Quin és el valor de la Definició de fet?

El valor autèntic de la Definició de fet és el de garantir que la feina es realitza amb un nivell de qualitat uniforme, independentment del membre de l’equip que se’n faci càrrec. És l’equivalent a l’assegurament de la qualitat de la gestió de projectes tradicional.

La Definició de fet ha d’augmentar la seva exigència en tot moment d’acord a les possibilitats i capacitats de l’equip. No té sentit marcar definicions ambicioses que l’equip no pugui complir. El més important és la uniformitat i la regularitat.


Quin pot ser un exemple de Definició de fet?

Un exemple senzill i inventat pot ser el següent:

Cada història d’usuari feta ha de cumplir les següents condicions,

 1. Disseny de pantalles (wireframe) actualitzat a la wiki
 2. Test unitari Junit integrat al muntatge (Jenkins) i superats
 3. Peer-review de les proves funcionals superades
 4. Codi font documentat
 5. Wiki de disseny actualitzat
 6. Disseny explicat a la reunió tècnica setmanal

Com es pot comprovar, la senzillesa de Scrum no té relació amb la quantitat ni qualitat de les bones pràctiques de desenvolupament que un equip pugui realitzar.

 

0 Comments