Scrum Alliance

La ScrumAlliance és una fundació sense ànim de lucre creada per fer difusió de Scrum i millorar el nivell de treball.

 

 

Aquesta organització ofereix diferents serveis, alguns pels seus afiliats (requereix un pagament) i d'altres oberts a tothom. Els serveis principals són:

  • Currículums de formació i certificació pels rols de Scrum
  • Informació i articles
  • Fòrums
  • Trobades i events (p.e. el Barcelona 2012 Global Event)