Certificacions de Scrum

Existeixen dues organitzacions que emeten certificacions acreditatives del coneixement i experiència individuals amb Scrum. En ambdós casos, les certificacions estan organitzades segons els rols. A banda, també hi ha certificacions més avançades per formadors i consultors de Scrum.

 

Scrum.org

Scrum.org té el següent esquema de certificacions:

 

  • [PSM] Professional Scrum Master: dirigit als Scrum Master, és la certificació més popular. Demana un coneixement sòlid del marc de Scrum i es pot fer online sense fer cap curs. Existeixen els nivells bàsic (I) molt popular i un d'avançat (II) minoritari. És molt més econòmica que l'equivalent de ScrumAlliance.

 

  • [PSD] Professional Scrum Developer: dirigit als desenvolupadors de .NET i Java, es fa online després d'un curs de 3 o 5 dies on s'expliquen els pràctices concretes del ALM (Application Lifecycle Management) orientades a una de les dues tecnologies. S'avalua el coneixement de Scrum, pràctiques àgils i ús aplicat de l'entorn de desenvolupament.

 

  • [PSPO] Professional Scrum Product Owner: dirigit als propietaris de producte, a l'igual que la certificació PSD, es fa online i després de realitzar un curs. S'avalua el coneixement de Scrum i també de gestió de requeriments, de producte, la capacitat de planificació àgil, etc. Existeixen els nivells, un de bàsic (I) i un d'avançat (II).

 

ScrumAlliance

ScrumAlliance.org té el següent esquema de certificacions:

 

  • [CSM] Certified Scrum Master: és similar a PSM de Scrum.org, però requereix realitzar un curs presencial durant el qual es realitza un examen.

 

  • [CSD] Certified Scrum Developer: de manera comú a PSD de Scrum.org, requereix realitzar un curs de 5 dies. L'examen es fa durant el curs.

 

  • [CSPO] Certified Scrum Product Owner: és similar a PSM de Scrum.org, i igualment requereix realitzar un curs presencial. L'examen es fa durant el curs.

 

  • [CSP] Certified Scrum Professional: ScrumAlliance té una certificació que demana expresament una experiència acreditada de 2000 hores usant Scrum en projectes.