La definició de 'fet'

La definició de fet (Definition of Done, DoD) és un element que cal entendre molt bé per no simplificar el funcionament de Scrum.

 

Scrum defensa uns equips de desenvolupament autogestionats i basats en la confiança i la transparència, on els diferents desenvolupadors puguin assumir plenament la realització d'una funcionalitat i on no hi ha rols específics de proves, ni dins ni fora de la iteració. Tenint en compte això, cal deixar molt clar sota quin criteri es pot donar un element de la llista del Sprint com "fet" independentment de quin desenvolupador se n'encarregui.

 

El propòsit de la definició de fet és donar els criteris tècnics, metodològics, de nivell de proves unitàries i d'integració, etc. més tancats possibles de manera que es pugui confiar al mateix nivell en la maduresa de tots els elements que formen part de l'increment.

 

La definició de fet és pròpia de cada equip i evoluciona tal i com l'equip va madurant i introduïnt noves pràctiques per millorar la qualitat i augmentar l'automatització de les seves pràctiques.