Pràctiques àgils i Scrum

Scrum és un marc de treball senzill i efectiu per la gestió de projectes, però deixa expresament moltes pràctiques necessàries pel desenvolupament de programari de manera que cada equip pugui triar quines vol incorporar segons el seu escenari.

 

Cal llavors identificar quines pràctiques, igualment àgils, cal incorporar a sobre de Scrum segons les necessitats de l'equip. Alguns exemples, agrupats per àmbits d'aplicació són:

 

Requeriments

  • Definició i anàlisi visual de requeriments (p.e. wireframes)
  • Estimació de requeriments i tasques (p.e. planning poker)

 

Proves

  • Proves unitàries i d'integració
  • Automatització de testing

Procés

  • Taula de Burn-down de Sprint i projecte
  • Taula d'estat Kanban

Organització

  • Scrum amb múltiples equips (p.e. scrum-of-scrums)
  • Equips d'arquitectura (p.e. architectural runways)

Construcció

  • Integració contínua
  • Programació en parells