Rols de Scrum

Els participants en un projecte Scrum cauen dins d'un o més dels següents rols:

 

  • Propietari del producte (product owner): representa els "interesos del client" i és responsable de treure-li el màxim profit al treball de l'equip de desenvolupament. Bàsicament expresa els requeriments dins del "Product Backlog" i ajuda a l'equip de desenvolupament a entendre'ls, validant l'adaptació del resultat de cada cicle (Sprint) als requeriments "reals".


  • Mestre Scrum (Scrum Master): és responsable d'aconseguir que s'utilitzi correctament Scrum a l'organització, proporcionant el coneixement a tots els rols i facilitant el procés. Pot participar com membre de l'equip de desenvolupament i treballar amb més d'un equip. No és un cap de projecte, els equips de desenvolupament prenen les seves decisions dins de cada "Sprint". 


  • Equip de desenvolupament (Development Team): amb una mida de 3 a 6 "desenvolupadors" són els responsables de transformar el "Sprint Backlog", la part més prioritària del Product Backlog, en "programari que es pugui lliurar potencialment" al final de cada Sprint. L'equip s'autoorganitza per aconseguir aquest objectiu.